xtra
back

Contact

Maartje Kunen
medisch wetenschappelijke visualisaties

M 0641849355
Radarpad 28
6816 TP Arnhem

bezoekadres:
Lawick van Pabststraat 62
6814 HK Arnhem
KvK 17241672

contact

Medical Visuals maakt medisch wetenschappelijke illustraties die zich vooral onderscheiden door een heldere, kernachtige stijl. De kracht van Medical Visuals is de betreffende vaak complexe materie te vertalen naar een communicatief sterk en toegankelijk beeld, zonder de werkelijkheid geweld aan te doen.

Daarnaast is Medical Visuals onderscheidend in klantgerichtheid, snelheid, ervaring en de brede mogelijkheden in techniek. Afhankelijk van de opdracht en de aard van de informatie wordt gewerkt met diverse technieken die resulteren in grafische illustraties, plastisch uitgewerkte visualisaties of driedimensionale vertalingen (al dan niet geanimeerd).

Tot de klantenkring van Medical Visuals behoren onder andere het Nederlands Tijdschrift voor Geneeskunde, het Nederlands Huisartsen Genootschap, Quest, de VPRO, tal van universiteiten, het Academisch Centrum voor Tandheelkunde en Dick Swaab.

De stuwende kracht achter Medical Visuals is medisch wetenschappelijk illustrator Maartje Kunen. Zij studeerde cum laude af aan de opleiding Scientific Illustration, onderdeel van de Academie voor Beeldende Kunst in Maastricht en de Faculteit der Geneeskunde van de Universiteit Maastricht. Haar fascinatie voor onderwerpen in de medische sector maakt dat zij altijd alert is op nieuwe ontwikkelingen op dit terrein.

Na haar studie werkte Kunen van 2003-2008 als wetenschappelijk illustrator voor de Vrije Universiteit in Amsterdam. Daarnaast werkte zij tevens als zelfstandig medisch illustrator. Van 2008 tot begin 2012 heeft zij gewerkt in haar eigen studio in de Gruyterfabiek in ’s-Hertogenbosch. Vanaf maart 2012 is haar studio gevestigd in Arnhem.

Maartje Kunen is lid van de Beroepsvereniging voor Nederlandse Ontwerpers: BNO en AEIMS; Association Européenne des Illustrateurs Médicaux et Scientifiques.

close
info
mondkapje in het openbaar vervoer | Maar liefst een derde van de Nederlanders heeft beperkte gezondheidsvaardigheden. Dat betekent dat zij niet voldoende in staat zijn om mondelinge en schriftelijke informatie over gezondheid te vinden, te begrijpen en te gebruiken. Vaak gaat het om laagopgeleiden of migranten. Om gezondheidsproblemen, zoals overgewicht en chronische ziektes, bij deze mensen te voorkomen en te verlichten, is het goed om informatie ook voor hen toegankelijk en begrijpelijk te maken. Dat kan door het taalniveau aan te passen op het niveau van de patiënt of cliënt. Of door ze te helpen met eenvoudig voorlichtingsmateriaal. Het voorlichtingsmateriaal wordt getest bij de doelgroep voordat het gepubliceerd wordt. Dit is erg belangrijk omdat makers van voorlichtingsmateriaal vrijwel altijd hoogopgeleid zijn en niet kunnen denken als een laaggeletterde. Medical Visuals heeft sinds de publicatie "Begrijp je lichaam" voor Pharos steeds meer visueel materiaal gemaakt voor deze doelgroep. In de praktijk blijkt dat dit materiaal heel goed werkt. Het is een doelgroep waar gelukkig steeds meer illustraties en animaties voor worden gemaakt.
Pharos, Rijksoverheid, Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport